Domov Info

Info | VolebnáKalkulačka.sk, VolebníKalkulačka.cz

O projekte

Volebná kalkulačka (po anglicky voting advice application) je jednoduchý, väčšinou internetový test porovnávajúci Vaše politické postoje s postojmi politických strán či osôb (zákonodarcov, kandidátov vo voľbách, atď.). Viac o histórii volebných kalkulačiek a o úspešných príkladoch zo sveta sa môžete dočítať na Wikipédii.

Ak sa Vám Volebná kalkulačka páči, podporte jej vývoj a prevádzku.

Slovenskú a českú Volebnú kalkulačku vyvíja a prevádzkuje občianske združenie KohoVolit.eu už od roku 2006. Vytvorili sme spolu už 20 volebných kalkulačiek pre všetky druhy volieb (európske, prezidentské, parlamentné, krajské i komunálne). Zatiaľ najúspešnejšiu kalkulačku pred prvým kolom prezidentských volieb v ČR v roku 2013 použilo viac než 1 milión voličov.

KohoVolit.eu vytvára dva druhy volebných kalkulačiek: inventúra hlasovania porovnáva Vaše odpovede s reálnymi hlasovaniami v zákonodarnom zbore za uplynulé funkčné obdobie. Názorový test porovnáva Vaše odpovede s odpoveďami, ktoré nám poskytli samotné politické strany či kandidáti do volieb. Ak niektorá strana či kandidát v názorovom teste chýba, je to vždy preto, že sme nedostali odpovede.

Použité logá politických strán a fotografie osôb pochádzajú z webových stránok politických strán, z Wikipédie alebo z webových stránok príslušného zastupiteľského zboru.

Popis výpočtu

Pre maximálnu transparentnosť a overiteľnosť vypočítaných výsledkov tu uvádzame, ako sa Vaša zhoda so stranami či osobami počíta, a tiež prečo sa počíta práve takto.

Názorový test

Otázka, na ktorú neodpoviete „Áno“ či „Nie“, sa do výpočtu nezahrnie. Ak na otázku odpoviete „Áno“, strany či kandidáti, ktorí tiež odpovedali „Áno“, získavajú jeden bod. Strany či kandidáti, ktorí odpovedali „Nie“, jeden bod strácajú. Ak odpoviete „Nie“, získavajú jeden bod strany či kandidáti, ktorí tiež odpovedali „Nie“. Tí, ktorí odpovedali „Áno“, naopak jeden bod strácajú. Strany či kandidáti, ktorí na otázku neodpovedali „Áno“ ani „Nie“ nezískavajú ani nestrácajú žiadne body.

Následne sa každej strane či kandidátovi sčítajú body za všetky otázky, u ktorých ste odpovedal(a) „Áno“ či „Nie“, a výsledok sa vydelí počtom takýchto otázok. Tým sa získa zhoda v rozmedzí -100 % až 100 %. Pre väčšiu názornosť sa zhoda prevádza na rozmedzie 0 % až 100 % tak, že sa vydelí dvomi a pripočíta sa k nej 50 % (u kalkulačiek od polovice roka 2013).

Inventúra hlasovania

Hlasovanie, u ktorého nehlasujete „Áno“ ani „Nie“, sa do výpočtu nezahrnie. Ak hlasujete „Áno“, zákonodarcovia, ktorí hlasovali za návrh, získavajú jeden bod. Zákonodarcovia, ktorí hlasovali proti návrhu, zdržali sa, alebo boli prihlásení, ale nestačili žiadne tlačidlo, jeden bod strácajú. Ak hlasujete „Nie“, získavajú jeden bod zákonodarcovia, ktorí hlasovali proti návrhu, zdržali sa, alebo boli prihlásení, ale nestlačili žiadne tlačidlo. Tí, ktorí hlasovali za návrh, naopak jeden bod strácajú. Zákonodarcovia, ktorí neboli v dobe daného hlasovania prihlásení alebo neboli poslancami, nezískavajú ani nestrácajú žiadne body.

Následne sa každému zákonodarcovi sčítajú body za všetky hlasovania, u ktorých ste hlasovali „Áno“ či „Nie“, a výsledok sa vydelí počtom takýchto hlasovaní. Tým sa získa zhoda v rozmedzí -100 % až 100 %. Pre väčšiu názornosť sa zhoda prevádza na rozmedzie 0 % až 100 % tak, že sa vydelí dvomi a pripočíta sa k nej 50 % (u kalkulačiek od polovice roka 2013).

Situácia, keď sa zákonodarca zdržal alebo nestlačil žiadne tlačidlo, má pre výsledok hlasovania presne rovnaký význam ako hlasovanie proti návrhu. Zákonodarca totiž nehlasuje za návrh, a pritom sa jeho hlas započítava do kvóra, ktoré je na prijatie návrhu potrebné. Preto tieto situácie pri výpočte zhody považujeme za hlasovanie proti návrhu.

V prípade hlasovania, keď je na prijatie návrhu potrebná väčšina všetkých zákonodarcov, a nielen väčšina prítomných zákonodarcov (napr. na zmenu ústavy alebo na prehlasovanie veta prezidenta), má neúčasť na hlasovaní presne rovnaký význam ako hlasovanie proti návrhu. Preto neúčasť vtedy pri výpočte zhody považujeme za hlasovanie proti návrhu.

Dôležitosť otázok a hlasovaní

Pri každej otázke či hlasovaní máte možnosť nastaviť, akú má pre Vás zhoda dôležitosť, teda váhu s akou sa má zahrnúť do celkového súčtu zhody. Každej z dvoch úrovní dôležitosti (normálna, vysoká) odpovedá istá váha a celková zhoda je potom váženým priemerom zhody v jednotlivých otázkach či hlasovaniach. V skutočnosti sa teda namiesto jedného bodu k zhode pripočíta, resp. odpočíta váha príslušnej otázky či hlasovania a na konci sa delí nie počtom otázok či hlasovaní, ale súčtom absolútnych hodnôt ich váh. Nastavenie váh je také, že vysoká dôležitosť má oproti normálnej dôležitosti dvojnásobnú váhu.

Zobrazenie výslednej zhody

Môže sa stať, že Vám vyjde rovnaká zhoda s dvoma alebo viac stranami či osobami. V tom prípade je poradie strán či osôb pri zobrazení výslednej zhody určené náhodne.

Donori a partneri projektu

Volebná kalkulačka by nevznikla bez láskavej podpory:

Logo Fond Otakara Motejla

Loga donorov

KohoVolit.eu patrí na NášStát.cz.

NášStát.cz
2013 KohoVolit.eu, kontakt: Michal Škop +420 775 187 021, Kamil Gregor +420 724 362 427, email: jmeno.prijmeni[zavinac]kohovolit.eu