VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 1/30

Otázka 1 z 30
Prezident by mal mať možnosť vyhlásiť amnestiu.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 2/30

Otázka 2 z 30
Imunita hlavy štátu by mala byť oproti súčasnému stavu obmedzená.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 3/30

Otázka 3 z 30
Slovensko by malo vystúpiť z NATO.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 4/30

Otázka 4 z 30
Ako prezident by som pozval dalajlámu na oficiálnu štátnu návštevu Slovenska.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 5/30

Otázka 5 z 30
Zmluva ACTA by mala na Slovensku platiť.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 6/30

Otázka 6 z 30
Hlava štátu by mala na oficiálnych a súkromných návštevách v zahraničí prezentovať postoj vlády, aj keby sa nezhodoval s jej osobným postojom.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 7/30

Otázka 7 z 30
Slovenská armáda by sa mala účastniť zahraničných vojenských misií.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 8/30

Otázka 8 z 30
Interupcia by mala byť zakázaná až na výnimočné prípady, ako je znásilnenie alebo ohrozenie života matky.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 9/30

Otázka 9 z 30
Hlava štátu by mala mať oproti súčasnému stavu širšie právomoci.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 10/30

Otázka 10 z 30
Homosexuálne páry by mali mať možnosť uzavrieť registrované partnerstvo.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 11/30

Otázka 11 z 30
Na Slovensku by mala byť zakázaná stavba mešít.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 12/30

Otázka 12 z 30
Nové štátne inštitúcie by mali byť rozmiestňované rovnomerne po celom území Slovenska, nielen prevažne v Bratislave.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 13/30

Otázka 13 z 30
Malo by sa znížiť kvórum nutné k platnosti celoštátneho referenda.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 14/30

Otázka 14 z 30
Ak to bude možné, odvolal/a by som Štefana Harabina z funkcie predsedu Najvyššieho súdu.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 15/30

Otázka 15 z 30
Na prvú oficiálnu zahraničnú návštevu by som išiel do Českej republiky.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 16/30

Otázka 16 z 30
Som za finančnú odluku cirkvi od štátu.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 17/30

Otázka 17 z 30
M. Kotlebu by som pozýval na oficiálne akcie rovnako ako iných županov.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 18/30

Otázka 18 z 30
Na verejných vysokých školách by malo byť zavedené školné.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 19/30

Otázka 19 z 30
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 20/30

Otázka 20 z 30
Názvy obcí by mali byť uvedené dvojjazyčne (v zmiešaných národnostných oblastiach) aj na železničných staniciach.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 21/30

Otázka 21 z 30
Hlava štátu by mala po voľbách do Národnej rady vymenovať predsedom vlády alebo poveriť jednaním o zostavení vlády predsedu strany, ktorá získala najviac hlasov.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 22/30

Otázka 22 z 30
Mala by sa zaviesť progresívna daň pri dani z príjmu ľudí.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 23/30

Otázka 23 z 30
Slovensko by malo usilovať o udržiavanie obchodných vzťahov i s krajinami, ktoré vážne porušujú ľudské práva.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 24/30

Otázka 24 z 30
Hlava štátu by mala vymenovať a prijímať demisiu vlády, predsedu vlády alebo člena vlády bez ohľadu na svoj osobný postoj a bez zbytočného odkladu.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 25/30

Otázka 25 z 30
Hlava štátu by mala vymenovať sudcov a ďalšie osoby do ich funkcie bez ohľadu na ich vek.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 26/30

Otázka 26 z 30
Hlava štátu by mala podpísať medzinárodnú zmluvu bez ohľadu na svoj osobný postoj a bez zbytočného odkladu, ak to odsúhlasí vláda.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 27/30

Otázka 27 z 30
Mala by sa podporovať možnosť výučby rómčiny ako voliteľného predmetu.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 28/30

Otázka 28 z 30
Mala by byť zavedená možnosť voliť cez internet.
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 29/30

Otázka 29 z 30
Volebná kalkulačka}

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Otázka 30/30

Otázka 30 z 30
Maďarčina by mala mať v oblastiach s maďarskou majoritou rovnaké postavenie ako slovenčina.
Späť

VOLEBNá KALKULAčKA PRE VOľBU PREZIDENTA 2014Dôležité otázky

Označte otázky, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie. Spresníte tým výsledok. Tento krok nie je povinný a môžete ho preskočiť.